عید مردگان | ویکی پدیا فارسی

عید مردگان

نیاکان ما در روز 26 عَیدِ ماه بر اساس تقویم طبری ( معادل 28 تیرماه  ) برای مردگان خود عید می‌گرفتند. در کنار مزار درگذشتگان خود حاضر می‌شدند و به یاد آن‌ها بودند. دربارۀ فلسفۀ وجودی این عید، پژوهشگران فرهنگ عامّه معتقدند در این روز بود که فریدون پادشاه اسطوره‌ای شاهنامه بر ضحاک پادشاهِ مار دوش و ظالم غلبه کرد و او را به بند کشید. مردم مازندران هم به یاد جوانانی که در نبرد فریدون با ضحاک کشته‌شدند، بر سر مزار آن‌ها حاضر می‌شوند و به یاد آن‌ها جشن می‌گیرند. این که گذشتگان ما به یاد مردگان خود بودند ستودنی است. البته در گل‌افشان در این روزها مادران به یاد گذشتگان خود مراسم‌های روضه‌خوانی زنانه برگزار می‌کنند. پیشنهاد من این است کسانی که دوست دارند پیش‌قدم بشوند و مدیریت بکنند و به نوعی این مراسم‌ها را ساماندهی بکنند و یک مراسم به نام « عید مردگان گل‌افشان » برگزار شود. در روستاهای مجاور ما نظیر کوتنا و میانرود هر ساله این کار را می‌کنند. گل‌افشانی‌ها بعدازظهری را در کنار مزار درگذشتگان جمع شوند. می‌توان برنامه‌های جانبی هم اجرا کرد.  مطمئن باشید شادی درگذشتگان را هم به دنبال دارد. هر عزیزی اعلام آمادگی کند من نیز کمک و همراهی می‌کنم.